מס' כרטיס 513  מדור ומדף: ז-א
 
אוהלי יוסף
ריבלין, אליהו יוסף ב"ר ארי' ליב
ביאורי ועיוני במס' הש"ס
ירושלים תשטז
8°. 24, רפט ע'
2 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן