מס' כרטיס 51796  מדור ומדף: מד-ק
 
קול ירושלים
ירחון תורני להלכה ולמדע בתלמוד ירושלמי
מוקדש לתורת ארץ ישראל ולבעיות ישראליות
בעריכת הרב:
הרשברג, אברהם מרדכי
בהוצאת מכון למחקר ולמדע הירושלמי
נ.י. תשיג-תשכב
8°. חוברת א [שבט תשי"ג], ב, ג, ד, ה, ו,
ז, ח, ט-י, תשי"ח: חוברות א-ג,
תש"כ: חוברות ג, ה, תשכ"א: חוברות א-ב,
תשכ"ב: חוברות א-ב [תשרי-טבת],
חוברת ניסן-סיון תשכ"ב: ביידיש און שפאניש
הוצאת" ארגאן פון מרכז הרבנים און פון
רעליגיעזן ועד הקהילות פאר מעקסיקע און די
ישובים פון צענטראל-אמעריקע. מעקסיקע ד.פ.
טופס נוסף משנה א חוברות א-ב במדור סט-ק
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2