מס' כרטיס 52495  מדור ומדף: סב-ק
 
קצור תלמוד ירושלמי ותלמוד בבלי
בלשון הקדש ובלשון אשכנזי
נאסף וחבר מאתי:
פיננער, אפרים משה ב"ר אלכסנדר
חלק ראשון - כולל ימי חיי ומעשה התנא רבי
שמעון בן יוחאי
וההבדל ויתרון הגדול אשר יש בין תלמוד
בבלי לתלמוד ירושלמי
ברלין תקצא
(לעווענט'ס בוכדרוקעריי)
4°. XLVIII, 132 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן