מס' כרטיס 52883  מדור ומדף: ח
 
תלמוד ירושלמי
עם פירוש
נתיבות ירושלים
דייכעס, ישראל חיים ב"ר אריה צבי
בסוף מס' בבא בתרא נדפס הדרן לסיום הש"ס,
מקור דין רומי מהתלמוד
לונדון תרפו-ז
2°. בבא מציעא: תרפו. IV ע'. נו דף
בבא בתרא: תרפז. (2), נ דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2