מס' כרטיס 52902  מדור ומדף: ח
 
תלמוד ירושלמי
עם פירוש
קרבן עדה
שירי קרבן
דוד אבד"ק דעסויא
שלום ירושלים
טריביטש, נחום
עם מראה מקומות הש"ס וגם מקום פסוקי תנ"ך
וינה תקפא
(אנטאן שמיד)
2°. סדר מועד (חלק א-ב)
 
לתצלום הספר לחץ כאן