מס' כרטיס 53284  מדור ומדף: כג-א
 
אורות התורה
קוק, אברהם יצחק הכהן
י"ג פרקים על ערך התורה, למודה והדרכתה
ונדפס עמו:
הרצאת הרב
שנשא לפני חכמי מרכז הרב אור ליום כ' טבת
תרפ"א
צילום מדפוס קודם
ירושלים תשכא
12°. (2), 7, 89, (2), 21 ע'.
 
לתצלום הספר לחץ כאן