מס' כרטיס 53654  מדור ומדף: לד-ש
 
ספר השיחות תרפח-תרצא
שניאורסאהן, יוסף יצחק (אדמו"ר מוהריי"צ)
שנאמרו בשנות ה'תרפ"ח-ה'תרצ"א.
נ.י. תשנה
8°. פא, 277 ע'