מס' כרטיס 54713  מדור ומדף: א
 
תורה נביאים כתובים
בשם:
אור תורה
עם ת"א, רש"י, תולדות אהרן, בעל הטורים,
וחמש מגלות עם פרש"י ותרגום שני.
חומת אנך
אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א)
ליוורנו תרכב
(משה ישועה ב"ר יעקב טובייאנא)
4°. בראשית-שמות: (2), קה, (1), ג-קי דף
ויקרא: עח דף.
 
לתצלום הספר לחץ כאן