מס' כרטיס 56354  מדור ומדף: לד-פ
 
פירוש המלות
הנקרא מהדורא בתרא על פי' המלות שבסידור
של אדמו"ר הזקן.
דוב בער ב"ר שניאור זלמן (אדמו"ר האמצעי)
הוצאה שישית עם תיקונים והוספות
נ.י. תשסד
4°. 7 ע', קל דף