מס' כרטיס 56361  מדור ומדף: סב-ש
 
שומר אמונים
ראטה, אהרן []
לחזק הלבבות לאמונה ולגאולה ולבטחון
ולשמחה ובהשגחה פרטית וקבלת עומ"ש בב'
חלקים. ועמו קונטרס
אהבת הבורא
ירושלים תשב
12°. (1), לז, טז, (חסר), י-יח, כה-קכה,
יא, (7), (1), נה, לד, מד, לד-מג, (4) דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2  3