מס' כרטיס 57837  מדור ומדף: קכא-ש
 
שער המפקד
אבן שמעון, רפאל אהרן
חלק אבן העזר. סובב הולך .. מנהגי עיה"ק
ירושלים. החלק הזה מחולק לשני חלקים. ח"א:
מאסף כל מנהגי עיה"ק השייכים לאה"ע .. עם
תוספות הרבה דינים .. ועם הגהות וביאורים
אשר ע"ז חיברתי פי'
נהר פקוד
ואולם מדף עז והלאה היא .. ביאור על כל
תיבה ותיבה מתי' הגט
ירושלים תרעט
(שמואל הלוי צוקרמן)
8°. (2), 129, (1) דף
חלק שלישי: והוא אבן העזר חלק שני הנקרא:
אגרת שבוקין
בו סדרתי כל סדר הגיטין למיניהם י"ב כמספר
גט. (כל סדר שער מיוחד). כנראה נדפס בשנת
ירושלים תרפ
10, 342 ע'.
טופס נוסף מחלק א' במדור סב-ש
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2