מס' כרטיס 583  מדור ומדף: מד-א
 
אונזער גייסט
ארגאן פאר חזוק הדת והאמונה. רבעון. העורך
פירשטמאן, ישראל דוב הכהן
תרפח-צט
2°. תרפ"ח-צב נכרחו יחד. תרפ"ט-צג נכרכו
עם ארטאדאקסישע יוגענד בלעטער. עוד כמה
חוב' בודדות - עד תרצ"ט
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15