מס' כרטיס 58368  מדור ומדף: קכא-ש
 
שרידי הירושלמי
מן הגניזה שבמצרים. חלק א: גוף הירושלמי
.. עם שנויי נוסחאות של הנוסחא הראשונה
ועוד נוסף .. י"ל ע"י
גינצבורג, לוי ב"ר יצחק
נ.י. תרסט
.4°
 
לתצלום הספר לחץ כאן