מס' כרטיס 59427  מדור ומדף: מז
 
תורה נביאים כתובים
נביאים כתובים
ה מגיד
עם פירוש רש"י ולשון אשכנז
אגודת שמואל
דלוגטש, שמואל ב"ר משה
מה שלקט ואסף והעתיק מספרים ישנים
אמשטרדם תנט
(קשפר שטען)
16°. נ"ר: יהושע שופטים שמואל מלכים. חסר
השער. (2), 560 דף. נ"א: ישעי' ירמי'
יחזקאל. חסר השער. 549 דף. כתובים: תהלים
משלי איוב דניאל. 410 דף (חסר דף קעז).
עזרא תרי עשר: עזרא נחמיה תרי עשר דברי
דברי הימים. 346, (2) דף
נ"א: 2 טפסים. טופס נוסף מישעי' עם שער
מכורך לבד. וטופס נוסף מיחזקאל מכורך לבד
כתובים: טופס נוסף חסר השער, באמצע ודף
אחרון. עזרא תרי עשר: טופס נוסף מדה"י
טופס נוסף במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן