מס' כרטיס 59931  מדור ומדף: קכא-ת
 
תורה נביאים כתובים
משלי
אבני צדק
פירוש מספיק על משלי שלמה..
צורף, יצחק ב"ר בער
מווינא...
וילהרמשדורף תעד
(הירש ב"ר חיים מפיורדא)
12°. (4), 62 דף
השער ושלשה דפים שאחריו חסרים ונשלמו
בתצלום
 
לתצלום הספר לחץ כאן