מס' כרטיס 61196  מדור ומדף: סג-ת
 
תלמוד ירושלמי
שקלים. עם פירוש
פני זקן
ספרין, יצחק אייזיק יהודה יחיאל מקאמרנא
לבוב תריא
(יוסף שניידער)
2°. 30 דף
2 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן