מס' כרטיס 61197  מדור ומדף: סב-ת
 
תלמוד ירושלמי
מסכת שקלים עם פירוש
משה בן מימון (רמב"ם)
ועם הגהות
אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א)
ווארשא תרכג
נכרכו עמו אבות ע"פ מטל השמים, אבן הבוחן.
 
לתצלום הספר לחץ כאן