מס' כרטיס 61200  מדור ומדף: סב-ת
 
תלמוד ירושלמי
סדר זרעים
כאשר נדפס בויניציאה בבית דניאל בומבירגי
עם ספר:
אהבת ציון
כולל פירוש ותוספת והגהות, מאת הרב:
פרנקל, זכריה
מחברת ראשונה- ברכות פיאה.
וינה קראטאשין תרלד
(וויען, בבית האחים ווינטער)
הדפים דפוס ווין לא טובים
4°. (4), 91 דף
ע"ד מספר הדפים צ"ע אצל פד"ב
במדור קלא: ברכות-דמאי,
מחברת שניה:
דמאי: לח דף
ברסלויא תרלה
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2