מס' כרטיס 61211  מדור ומדף: סג-ת
 
תלמוד ירושלמי
עם נר מערבי ציונים בש"ס בבלי.. גם ציונים
במיימוני וטוש"ע נקראו בשם עין משפט, מאת:
איטינגא, מרדכי זאב סגל
נתנזון, יוסף שאול ב"ר אריה ליבוש הלוי
עם פירוש
פני מאיר
ובסופו הערות בשם:
שביבי אור
אבאוויץ, מאיר ב"ר ישעיה
ווילנא תרפו
(שרגא פייבל גארבער)
4°. על מסכת שבת: (2), 102 דף
טופס נוסף במדור קכ-ת
 
לתצלום הספר לחץ כאן