מס' כרטיס 62348  מדור ומדף: ו-א
 
קונ' אהל תורה
כולל חידושי תורה מהגאונים המפורסמים מרן
וסרמן, אלחנן בונם ב"ר נפתלי בינוש
רפפורט, דוד הכהן
הוצא לאור בהוצאת ר' אהרן איגר
נ.י. תשכא
4°. כב ע'. (סטנסיל)
 
לתצלום הספר לחץ כאן