מס' כרטיס 626  מדור ומדף: כד-א
 
אוצר דינים ומנהגים
אייזנשטיין, יהודה דוד
כל מצות עשה ול"ת וכל הדינים הנהוגים
בישראל מקורי ההלכות וטעמי המצות והמנהגים
ערוכים בסדר א"ב. ומפתח ע"ס שולחן ערוך
נ.י. תרצח
4°. 16, 466 ע'
3 טפסים. טופס נוסף במדור קכ-א
מו"ל: היברו פאבלישינג קאמפאמי
 
לתצלום הספר לחץ כאן