מס' כרטיס 627  מדור ומדף: כג-א
 
אוצר הדרוש וההטפה
רבינוביץ, שלום
דרושים ע"ס התורה. יו"ל חוברות חוברות וכל
חוברת נחלקת לשנים: א. דרושים בלשון אידיש
פון דער בימה
ב. אגדות חז"ל, דרושים, באורים ומשלים
חומר לדרוש
נ.י. תרעח-פט
8°. ח"א - בראשית: 212 ע'
ח"ב - שמות: 48, 64, 80 ע'
3 טפסים. ועוד הרבה טפסים מחוברות בודדות
טופס נוסף מחוברת ב' של חלק ב' (שמות)
נכרך עם חגים וזמנים (הורביץ).
 
לתצלום הספר לחץ כאן