מס' כרטיס 63800  מדור ומדף: סב-א
 
אגרות המורה
מתורגמות אשכנזית
ונלוה אליהן הערות רבות בלשון אשכנז, מאת:
אטענזאסער, דוד
פיורדא תרו
(צירענדארף-זאממער)
8°. 36, 76, 8 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן