מס' כרטיס 64360  מדור ומדף: לד-ק
 
קונטרס ענינה של תורת החסידות
שניאורסאהן, מנחם מענדל (כ"ק אדמו"ר זי"ע)
משיחת י"ט כסלו, תשכ"ו - עם הוספות
הוצאה חדשה ומתוקנת
נ.י. תשסד
8°. (6), 30, (2) ע'