מס' כרטיס 64589  מדור ומדף: צט-א
 
אויסווייז
דער חבורת תלמידי אדמו"ר שליט"א אבד"ק
גאלאנטא. פאן חודש אלול תרצב ביז חודש
אלול תרצג
פרשבורג
8°. 16 ע'
(מערקור ליכטענפעלד בוכדרוקעריי)
 
לתצלום הספר לחץ כאן