מס' כרטיס 64875  מדור ומדף: סא-א
 
אונזער ודוי און אונזער וועה
לויא, משה חיים אבד"ק פרעשאב (סלובקי')
צו דעם פלוצימדיקען הסתלקות פונ'ם גאון
מוהר"מ שפירא אבד"ק לובלין. ארויסגעגעבען
דורך דער קהלה לובלין און ועד הישיבה
לובלין תרצד () 1934
12°. (1), 69 ע'
(מ. שניידמעסער)
 
לתצלום הספר לחץ כאן