מס' כרטיס 654  מדור ומדף: מה-א
 
אוצר החסד קרן שמואל
ברינקר, דב נתן
דו"ח והערכות מגדולים ואנשי שם על גמילות
חסדים קרן שמואל ע"ש ה"ר שמואל סלאנט
במלאות שלשים שנה להסתלקותו כ"ט מנחם אב
תרס"ט-תרצ"ט.
ירושלים תש
8°. (6), 108 ע'. ותמונות, ועל המעטפה.
3 טפסים. טופס נוסף במדור קכא-א
 
לתצלום הספר לחץ כאן