מס' כרטיס 6586  מדור ומדף: לד-ח
 
החקירה
שניאורסאהן, מנחם מענדל (אדמו"ר הצמח צדק)
נקרא גם בשם
דרך אמונה
הוצאה שלישית. עם תיקונים והוספות
נ.י. תשסג
8°. (2), 16 ע'. 249 דף