מס' כרטיס 69  מדור ומדף: כה-א
 
אביעה חידות
חמוי, אברהם
ביאורים ע"ד המליצה על ענינים שונים, טבע
מארז"ל וכו', ע"ס הא-ב
ליוורנו תרלט
(שלמה בילפורטי וחבירו)
8°. פז דף
2 טפסים, ועוד טופס נכרך עם לדרש אלקים
 
לתצלום הספר לחץ כאן