מס' כרטיס 69051  מדור ומדף: סד-ד
 
א דרשה
לוין, צבי חנוך
וועגן די רעטונגס אקציע אין בענדין
בעדזין תרפו
12°. 15 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן