מס' כרטיס 71  מדור ומדף: ז-ח
 
אביר יעקב
יעקב שמשון שבתי ב"ר רפאל יששכר
מסיניגאליא
חדושים ע"מ כריתות (והשאר חסר). צ"ד
פיסא תקעא
8°. (1), קל, (1) דף
נדפס עם: חדושי הלכות
 
לתצלום הספר לחץ כאן