מס' כרטיס 72767  מדור ומדף: סד-מ
 
מאראלישע בריבע
אין גוטן אונד ריינן טייטש. צו גלייך
איבערזעצט אין לשון הקודש בשם:
אגרות מוסר
פפד"א תקס
(עלסנער)
12°. 16 דף
לפי פד"ב המבחר:
מרגליות, י. ל.
 
לתצלום הספר לחץ כאן