מס' כרטיס 731  מדור ומדף: מב-א
 
אוצר השמות
רוזנברג, אברהם חיים
השמות שנזכרו בתנ"ך עם באורם ע"ס א"ב.
ה' כרכים. הוצאה שניה.
נ.י. תרפג
8°. כרך א': (א-ד) 1 ע', 570 טורים. כרך
ב': (ה-י) 816-571 טורים, 300 טורים. כרך
ג': (כ-מ) 908-301 טורים. כרך ד': (נ-ר)
534 טורים. כרך ה': (ש-ת) 555 טורים
(מלבד דפי השער והפתיחה)
3 טפסים. טופס נוסף במדור קכא-א 5] כרכים]
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 
1  2  3  4  5