מס' כרטיס 742  מדור ומדף: ב-א
 
אוצר תהלות ישראל
ילקוט על תהלים, כולל:
ה מקרא ותרגומו
ילקוט מנחם
קובץ מאמרי חז"ל על פסוקי תהלים.
מנחם ישראל
באורים מגאוני ישראל על המאמרים הנ"ל
כנסת ישראל
באורי הפסוקים ממפרשי המקרא העקריים
מרוכזים יחד. נערך ע"י:
סחרוב, ישראל מנחם מענדל
כ"א: (א-י) (16), תעז, (9) ע'. כ"ב: (יא-
יט) (4), תקכה ע'. כ"ג: (כ-כח) (4), תנב,
כז ע'. כ"ד: (כט-לה) (4), תכב, כח ע'.
כ"ה: (לו-מא) (4), שמב, (1), כג ע'
כ"ו (מב-נ): (4), תמה, כו ע'
כ"ז (נא-סא): (4), תסג ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2  3  4  5  6  7