מס' כרטיס 744  מדור ומדף: כה-א
 
אוצר התורה
לנדא, אפרים
כולל קרוב לשני אלפים מאמרי חז"ל המפוזרים
בש"ס, מדרשים וזוהר, המדברים מעניני התורה
על סדר א-ב.
סיגעט תרסז
(אברהם קויפמאנן ובניו)
8°. (16), 94 ע'.
טופס נוסף נכרך עמו: גבריאל ריסר (חיי
אנשי השם), ספר תקון מדות הנפש, פולוס
השליח, חשבון הנפש, פתגמין קדישין,
מצפה
רחבות הבאור (על קהלת), לקוטי הפרחים.
טופס נוסף במדור סב-א
טופס נוסף במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן