מס' כרטיס 752  מדור ומדף: ל-א
 
אוצרות חיים
ויטאל, חיים ב"ר יוסף
קבלת האריז"ל. עם:
הגהות השמ"ש
שרעבי, שלום מזרחי דידיע
..ועוד הוספתי.. פירוש
איפה שלימה
דוויך, חיים שאול הכהן
ירושלים תרסז []
(יצחק נחום לעווי ושותפיו). הסכמה מתרס"ז
2°. (2), נז, (1) דף
3 טפסים. טופס נוסף במדור סג-א
טופס נוסף במדור קל
 
לתצלום הספר לחץ כאן