מס' כרטיס 761  מדור ומדף: ז-א
 
אוצרות הש"ס
מושקוביץ, צבי
ביאורים והערות וחידושים קושיות תמיהות
סתירות ופליאות תירוצים וישובים. מהרבנים
הגאונים שליט"א ושפתי ישנים מכתבי יד
ירושלים תשיג-ד
8°. (2), טז, (2) ע'. (2), טז, (2) ע'.
,(2) טז, (2) ע'
טופס נוסף מהחידושים ע"מ שבת במדור סט-א
טופס נוסף מכולם נכרכו עם אוצרות ירושלים
חלק א'
 
לתצלום הספר לחץ כאן