מס' כרטיס 763  מדור ומדף: ו-א
 
אוצרות השעורים
פיקרסקי, ישראל יצחק
ח"א: שיעורים שנאמרו על סוגיות הש"ס.
ובסופו חידושים והערות ע"מ ב"ק מאת:
פראמער, ארי' צבי
4°. קס ע'
נ.י. תשכב
2 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן