מס' כרטיס 7679  מדור ומדף: ח-י
 
הירושלמי המפורש
גורן, שלמה
פי' ובי' על הירושלמי. ברכות, ונדפס עמו
תקוני נוסחאות לפי כת"י וספרי גאונים
ראשונים
מקורות
והוא ברור שטות הגאונים והראשונים
אם למסורת
שינוי נוסחאות. מהנ"ל. עין משפט נר מצוה
מסורת הש"ס
ירושלים תשכא
2°. (2), קיא דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן