מס' כרטיס 786  מדור ומדף: קטו-ת
 
אור הגנוז לצדיקים
אהרן ב"ר צבי הירש הכהן
ליקוט מדברי צדיקים
זולקווא תקס
8°. (64) דף
נכרך עם תניא זאלקווא תקנט
 
לתצלום הספר לחץ כאן