מס' כרטיס 799  מדור ומדף: כג-א
 
אור חדש
אורנשטיין, אלעזר סופר
כולל: אור חדש. והוא קצור מספר החזיונות
הארוך אשר עמו בכתובים המדברים בהדעת של
אחרית הימים.
תולדות רבה בר בר חנא
וספרות ימי קדם
אבן הספיר
באור הקצר בתוכן החזיונות בשם הקודם
"מפענח נעלמים"
תל אביב תשה
8°. ל, (6), כד, (2), יח ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 
1  2