מס' כרטיס 79954  מדור ומדף: טז-א
 
אהבת חסד
כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדין
בו מבואר מ"ע באם כסף תלוה בכללי' ופרטי'
עפ"י הלכה והמסתעף, ומוסר בענין החסד,
עם בי' בשם:
נתיב החסד
בסופו קונטרס:
מרגניתא טבא
יהונתן מלובטש
ווארשא תרמח
8°. נו ע'
2 טפסים, א מהם נכרך עמו: דרך אבות
טופס נוסף חסר שער והתחלה, ונכרך עמו:
לבית יעקב
טופס נוסף נכרך עם אמתחת בנימין.
 
לתצלום הספר לחץ כאן