מס' כרטיס 80049  מדור ומדף: לד-ד
 
דרך מצותיך
שניאורסאהן, מנחם מענדל (אדמו"ר הצמח צדק)
טעמי המצות
הוצאה חדשה, נסדר מחדש באותיות מרובעות
עם תיקונים והוספות מגוכתי"ק
נ.י. תשנא
8°. X ע', (1), רצו ע'