מס' כרטיס 80139  מדור ומדף: לז-ה
 
הגדה של פסח
עם  לקוטי טעמים ומנהגים
נלקט ונערך ע"י:
שניאורסאהן, מנחם מענדל (כ"ק אדמו"ר זי"ע)
וניתוספו בו-פיענוח המראי מקומות והציונים
ע"י חבר מערכת
נ.י. תשמז
8°. 70 ע'