מס' כרטיס 808  מדור ומדף: קיב-א
 
חיבור
אור חדש
יהודה ליווא ב"ר בצלאל (מהר"ל מפראג)
ביאור על מגלת אסתר. ונוסף לו:
נר מצוה
על נס חנוכה
פראג שס
(משה בר' יוסף בצלאל כץ מחוקק)
2°. 60 דף.
נכרך עמו באר הגולה.
טופס נוסף במדור קכד-א
טופס נוסף במדור קל
 
לתצלום הספר לחץ כאן