מס' כרטיס 80849  מדור ומדף: טז-א
 
אגרת הפורים
גרוסברג, חנוך זונדל ב"ר דוב בער
אוסף דיני בן כרך שהלך לעיר ובן עיר שהלך
לכרך ודין סמוך ונראה. וסדר היום ופורים
המשולש ועוד.עם ציונים ואסף הלכות והערות
בשם חמר"א וחיי
ירושלים תשכב
8°. 48 ע'.
 
לתצלום הספר לחץ כאן