מס' כרטיס 80954  מדור ומדף: כז-א
 
אור זרוע לצדיק
בן ציון ב"ר יוסף יהודה
כולל בתוכו פ' תקונים של מדת היסוד..עוד
יג תקונים.. כו שמירות..
פיעטרקוב תרסה
4°. 46 דף.
נכרך עמו: רשפי אש
 
לתצלום הספר לחץ כאן