מס' כרטיס 80981  מדור ומדף: כג-א
 
אור תורת משה
ווידענבוים, משה ב"ר אליעזר
חדושים ורמזים על חמשה חומשי תורה
סאן פראנציסקא תרפה
8°. 110 ע'.
 
לתצלום הספר לחץ כאן