מס' כרטיס 815  מדור ומדף: כז-ב
 
אור חיי לבבות
לוינסון, יחיאל יהודה
הערות ותקונים לס' חובות הלבבות ע"פ כת"י
הערבי. והוא מהדורא בתרא מספרו
חיי לבבות
עם הוספות
נ.י. תרמה
(צבי הירש קטן)
8°. 16, (4) ע'. חיי לבבות: 52 ע'.
נכרך עם בחינות עולם (ווארשא תרס"ב)
2 טפסים נוספים מ: 16 עמודים הראשונים
אחד נכרך עם האמת העבריה במדור קכא-א
ואחד נמצא במדור סב-א.
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2