מס' כרטיס 82001  מדור ומדף: לד-א
 
אגרות קודש
שניאורסאהן, שמואל (אדמו"ר מוהר"ש)
נערך בהוספת מ"מ וציונים מבוא ומפתחות ע"י
לוין, שלום דובער
נ.י. תשנג
8°. 6, קנב ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן